Regressietherapie - Tijdlijn Therapie

Regressie is herbeleven van vroegere ervaringen. In regressietherapie ga je begeleid terug naar de ervaringen die ten grondslag liggen aan de huidige problemen en eigenaardigheden. Regressietherapie gebruikt herbelevingen voor het ophalen van vergeten en onverwerkte ervaringen, die storend nawerken in het heden. Maar ook voor het activeren van goede gevoelens, vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens en talenten.

Er loopt een lijn door jouw leven, van geboorte tot ver in de toekomst

Iedereen "heeft" een tijdlijn, een denkbeeldige lijn waarin onze herinneringen liggen opgeslagen, van de eerste tot de laatste, en ook de beelden van de toekomst. Aan deze herinneringen kunnen allerlei emoties gekoppeld zijn. Als deze herinneringen belangrijk voor je zijn, noemen we ze significante emotionele gebeurtenissen. Dit betreft zowel positieve emoties (liefde, kracht, blijdschap) als negatieve emoties (boosheid, angst, verdriet of schuld). Wanneer je op situaties bovenmatig emotioneel reageert, kan het zijn dat die omstandigheid refereert aan eerdere herinneringen met eenzelfde emotie. Door middel van Timeline Therapie kun je de emoties van die herinneringen loslaten waardoor je verleden wordt "opgeschoond". De herinneringen blijven, maar dan zonder emoties, waardoor je vrijer kunt reageren en makkelijker in het leven staat.

Tijdlijn Therapie is effectief bij het stellen van doelen, het wegnemen van mentale blokkades, het opheffen van beperkende beslissingen, wegnemen van angst en het oplossen van negatieve emoties.

De helende kracht

Tijdlijn therapie maakt het mogelijk om negatieve emoties, herinneringen, ervaringen of beperkende beslissingen die je ervaart weg te nemen en er een positieve herinnering, ervaring of beslissing voor in de plaats te zetten. Je Tijdlijn bewandelen werkt niet alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst toe. Door naar een moment in de toekomst te gaan kun je ervaren of iets waar je aan gewerkt hebt ook werkelijk weg is of anders aanvoelt.

Luisteren naar onbewuste gevoelens en overtuigingen
Met Tijdlijn Therapie gaan we de emotie opsporen die de belangrijkste oorzaak is van het probleem. Vervolgens gaan we kijken wanneer deze emotie ontstaan is en gaan we terug naar de allereerste gebeurtenis, waarbij je deze emotie voelde. Met behulp van diverse NLP technieken gaan we er aan werken om deze emotie los te laten. Je kunt dan buiten de emotie blijven en de emotie loskoppelen van de gebeurtenis door er wat van te leren. We hoeven niets te doen met de gebeurtenis zelf, alleen maar er omheen. Doordat deze emotie in toekomstige situaties niet meer wordt gevoeld, zullen processen heel anders verlopen.

Hypnotherapie is een vaak gebruikte methode in combinatie met regressietherapie
Hypnotherapie is een trance waarbij je voortdurend zelf de controle hebt. Als er iets opvallends gebeurt ben je er meteen weer bij. De trance wordt gecombineerd met gesprekstechnieken en vaardigheden waarmee je bij je eigen onbewuste processen komt. Vanuit deze onbewuste laag kun je klachten waarbij je eigen denkproces in de weg staat verhelpen. Meer over Hypnotherapie.