Een goede psycholoog of coach in Uden

Onze hulpverleners zijn aangesloten bij de NBTP Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie; de landelijke vereniging voor beroeps- en academische psychologen. Als geregistreerd professional moet zij zich bij het uitoefenen van haar beroep houden aan de gedragsregels, die door de vereniging zijn vastgelegd in de NBTP-beroepscode. Zij kan daar op aangesproken worden.

Daarnaast zijn zij aangesloten zijn bij het NIBIG Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg, de NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches, EMCC European Mentoring & Coaching Council en de ACBS Association for Contextual Behavioural Science. Waardoor zij voldoen aan verschillende beroepscodes, eisen en gedragsregels om de kwaliteit te waarborgen. De kwaliteitswaarborging geschiet o.a. middels geaccrediteerde jaarlijkse bijscholing, intervisie en/of supervisie, intercollegiale kennisdeling, leertherapie, het lezen van vakliteratuur en diverse aanvullende professionaliseringsactiviteiten.

Toegepast psycholoog | Psychosociaal therapeut | Coach

Leonard Roes (Jakarta, 1979). Om mensen te begeleiden op professioneel niveau is Leonard psychologie gaan studeren. Waarin extra aandacht is besteed aan individuele coaching, counseling en psychosociale begeleiding. Met aanvullende studies ter verdieping en verbreding van zijn professionaliteit. Leonard is zodoende eclectisch opgeleid en kan putten uit meerdere therapieŽn en theorieŽn om te interveniŽren. In de afgelopen jaren heeft Leonard gemerkt dat het combineren van verschillende methodieken en technieken goede resultaten oplevert. Hierdoor krijg je geen standaard vragenlijsten en opdrachten aangeboden. Maar begeleiding die goed is afgestemd op je hulpvraag, persoon en situatie. Met een directieve stijl sluit Leonard zich aan bij degene die tegenover hem zit. Waarin het inzicht van de cliŽnt, coachee, in zichzelf centraal staat. Leonard vind makkelijk aansluiting bij mensen en kijkt nergens gek van op. Hij denkt met je mee vanuit diverse invalshoeken en bied je nieuwe perspectieven. Leonard kan zeer kritisch zijn zůnder ooit te veroordelen. Zowel de positieve als negatieve ervaringen in het leven hebben Leonard als persoon en als hulpverlener gevormd. Levenservaringen die een opleiding je niet kunnen leren. Deze kennis verworven door ervaring neemt hij natuurlijk mee tijdens de hulpverlening. Leonard kan jou de veiligheid bieden die je nodig hebt om te groeien, zodat jij op jou unieke manier verder kunt komen in het leven.

Toegepast psycholoog | Integral lifecoach

Jonna Wiertsema (Amersfoort, 1984) is sinds 2009 afgestudeerd (toegepast) psychologe. Ter verdieping en verdere professionalisering heeft zij een landelijk erkent lifecoach opleiding afgerond. Vanuit een integrale en mensgerichte visie begeleidt Jonna haar medemens. Zij is een ervaren professional in de toegepaste menswetenschappen. In de praktijk coacht zij mensen op diverse levensgebieden, in korte hulptrajecten. Tijdens trainingen en workshops heeft ze vooralsnog een assisterende rol. Daarnaast is Jonna werkzaam in de gezondheidzorg als supervisor in de ambulante dienstverlening. Het geeft Jonna voldoening als mensen willen investeren in zichzelf. Zij bewonderd diegene dan ook die het heft in eigen handen nemen en het leven aangaan op hun eigen unieke manier. Jonna ziet de mogelijkheden in ieder individu of groep. Zij focust zich op jou kwaliteiten in plaats van je onvolkomenheden. Door situaties en gedragingen uit een ander hoek te belichten, is zij in staat deze inzichten door te geven aan haar medemens. Waardoor interventies bij mensen op de lange termijn baat hebben. Het geeft je inzicht in je eigen verantwoordelijkheden, waardoor je beter in staat bent de kansen in het leven te benutten. Door je blik te verruimen en te experimenteren met nieuw gedrag gaan er onverwachts werelden voor je open, die eerst ontoegankelijk leken.