TA Transactionele Analayse

Met de TA kan een heldere analyse worden gemaakt van wat er zich in mensen afspeelt en wat er communicatief tussen mensen gebeurt in groepen, relaties en organisaties (o.a. analyse van transacties en psychologisch spel). TA onderzoekt (de relatie tussen) de communicatiepatronen tussen mensen én de dynamische drijfveren en patronen in mensen. Het concept van de Transacties geeft inzicht in hoe ik communiceer met anderen. De analyse van de transacties tussen mensen, maakt duidelijk welke ego toestanden (ouder-volwassene-kind) wel en welke niet worden gebruikt in de interactie met een ander. En het maakt helder hoe effectief de communicatie is en waarom. Transacties vormen de brug tussen het inter-persoonlijke (buitenkant) en het intrapsychische (binnenkant van de mens). Wie je bent, van binnen, laat zich zien in je uitingen naar anderen toe. Het model van de transacties laat ook goed zien dat je invloed op elkaar uitoefent in communicatie en hoe je dat op een positieve en negatieve manier kan doen. Hieronder is aangegeven vanuit welke ego-toestanden je kunt reageren. Overige TA onderdelen zijn bv. het levensscript, de dramadriehoek en strooks.

Functioneel diagram

De Kritische Ouder(KO) of Structurerende Ouder (SO) in jou trekt grenzen, geeft mening en biedt structuur (+), of is overmatig kritisch, oordelend en dominant (-). De Voedende Ouder (VO) is zorgzaam en geeft complimenten en aandacht (+) of is overdreven bezorgd, sussend of pamperend (-). Het Aangepast Kind (AK) in jou kan zich letterlijk aanpassen en sociaal gedragen (+) of juist teveel rekening houden met anderen, de eigen verantwoordelijkheid niet nemen of juist gaan rebelleren (-). Het Vrij Kind (VK) kan spontaan, creatief en leergierig zijn (+) of zijn eigen gang gaan zonder met iemand rekening te houden (-)