Individueel systemisch werk - Familieopstellingen

De bewustwordingsmethode van het Systemisch Werk heeft tot doel de verborgen belemmeringen binnen een systeem zichtbaar en hanteerbaar te maken. Ieder mens maakt deel uit van systemen. Met de methodiek van het Systemisch Werk kunnen die systemen snel in beeld worden gebracht. Een familie of een organisatie is een systeem van mensen die, hoewel vaak onbewust, in verbondenheid met elkaar leven of werken. Mensen kunnen zich hierin vrij en verbonden voelen maar ook gevangen en verstrikt. Systemisch Werk | Opstellingen analyseert de posities die mensen in een systeem innemen en maakt veranderingen daarbinnen mogelijk. De regels en wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld. Het wordt steeds duidelijker dat veel organisatorische en persoonlijke problemen een systemische oorzaak hebben. Ieder mens in een systeem heeft een plek. Soms lijkt de ingenomen plek niet de juiste te zijn.

Basiswetten Systemisch Opstellingenwerk

-Iedereen de goede plek inneemt binnen het systeem, die wordt bepaald door een rangorde, een positie ten opzichte van andere plekken in het systeem.
-Er een balans is tussen geven en nemen.
-Iedereen heeft recht op een plek binnen het systeem, het recht om erbij te horen.

Zodra één van deze drie basiswetten geweld wordt aangedaan, ontstaat er een blokkade in de energiestroom (‘verstoringen’). Die verstoringen kunnen er toe leiden dat mensen zich buitengesloten gaan voelen, of dat er ruzies ontstaan of zelfs ogenschijnlijk onverklaarbare lichamelijke klachten. In organisaties kunnen mensen gaan disfunctioneren of kan zelfs het hele communicatieproces binnen een afdeling vastlopen. Systemisch Werk brengt die verstoringen snel aan het licht.

Individueel systemisch werk

In de praktijk wordt gewerkt op individueel niveau (dus geen groepen). Hiervoor gebruiken we bv. vloerankers, stoelenopstellingen, opstellingen met duplo poppetjes, foto's en andere creatieve manieren.

Het effect van Systemisch Opstellingenwerk
De ervaring leert dat mensen met behulp van de technieken en methodes van het Systemisch Werk werkelijk contact krijgen met de eigen plek. Het op diep niveau leren kennen van deze plek en van de posities die anderen innemen, geven ruimte voor acceptatie en zingeving, waardoor er weer energie kan stromen. Nieuwe gezonde beelden kunnen met Systemisch Werk worden geïnternaliseerd en er kan weer in vrijheid en openheid contact zijn met de personen binnen het systeem, de familie, in een team of binnen een organisatie.