Positieve Psychologie

Positieve cognitieve gedragstherapie is een beproefde methode die het welbevinden van jou als client centraal stelt. Het gaat niet om reduceren van wat er mis is, maar juist om bouwen aan wat er goed gaat. Positieve Psychologie kijkt op een nieuwe manier naar menselijk gedrag, door zich te richten op het versterken van effectieve gedragspatronen, kennis en emoties en niet op de behandeling van ziektes en stoornissen. Binnen de positieve psychologie wordt echter niet naar het positieve gekeken zonder erkenning van negatieve aspecten van het leven, zoals pijnlijke emoties, falen en andere problemen. Juist de erkenning van het negatieve en het positieve resulteert in een completer beeld van het menselijk functioneren.

De kennis en technieken uit de positieve psychologie worden gebruikt in zowel therapeutische behandeling alsook bij mensen zonder specifieke klachten (coaching) om:

- Meer veerkracht (resilience) te ontwikkelen

- Persoonlijke waarden te identificeren en gedrag volgens deze waarden te bevorderen

- Een meer effectieve relatie tot problemen te ontwikkelen

- Algemeen welzijn (geluk) blijvend te vergroten

In 8 tot 10 sessies bewerkstelligen we positieve veranderingen bij jezelf en je omgeving.